Majitelka Mgr. Šárka Suchánková
Majitelka Mgr. Šárka Suchánková

PS Anubis - Mgr. Šárka Suchánková

Tel.: 607 11 33 11 nebo 800 21 42 21

E-mail: info@anubis-ps.cz

Hlavní třída 73, Havířov-Město, 736 01


Více informací jak nás a naši kancelář v Havířově nalézt se dozvíte v sekci KONTAKT. Pokud nás chcete kontaktovat, můžete využít i níže umístěného kontaktního formuláře. Ozveme se Vám zpět.

 

Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
2 + 8 =
Text:

Co dělat v případě úmrtí

Chápeme, že člověk je po úmrtí svého blízkého ve stresující situaci a mnohdy neví, jak se má zachovat. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili stránku, která Vám snad poradí, jak se zachovat v této tíživé situaci.

 

Úmrtí v nemocnici:

Vyzvedněte si věci po zesnulém a co nejdříve kontaktujte pohřební službu. Nepotřebujete žádné potvrzení o úmrtí.

 

K projednání pohřbu si vezměte:

1. občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
2. rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
3. oblečení pro zesnulého
4. občanský průkaz, popř. rodný list objednavatele pohřbu

Úmrtí doma

Je vždy nutno zavolat lékaře (obvodní lékař nebo lékař záchranné služby), který vystaví list o prohlídce mrtvého.
Kontaktujte pohřební službu, která zesnulého odveze podle pokynu lékaře na zdravotní pitvu nebo do chladícího zařízení a domluvte se na sjednání pohřbu.

Nárok na pracovní volno dle zákoníku práce má zaměstnanec:

- 3 dny při úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte
- 1 den při úmrtí rodičů a sourozenců (děti, bratři a sestry zesnulého), jakož i při úmrtí rodičů a sourozenců jeho manžela, manželky (zeť,    snacha, švagr, švagrová)
- 2 dny pokud zaměstnanec sjednává i pohřeb
- 1 den při úmrtí prarodičů zaměstnance nebo při úmrtí prarodičů jeho manžela či manželky (vnuk, vnučka, jejich manželé) 
- 2 dny pokud zaměstnanec sjednává i pohřeb

Poznámka: Naše pohřební služba vám vystaví potvrzení pro zaměstnavatele.

Nárok na tzv. pohřebné 5.000 Kč má nezaopatřené dítě zesnulého rodiče nebo rodiče zesnulého nezaopatřeného dítěte. Toto vám pomůžeme vyřídit ve spolupráci se sociálním odborem příslušného městského úřadu.

POZOR !!!

Pokud např. při dopravní nehodě je zesnulý odvezen jinou pohřební službou, neznamená to, že tato musí obstarat i pohřeb. Tento odvoz je hrazen z prostředků zdravotní pojišťovny, výběr pohřební služby je na pozůstalých.

Při úmrtí v nemocnici je 48 hodin uložení zesnulého v chladicím zařízení patologie hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Dle zákona o pohřebnictví č.256/2001 Sb. nesmí zdravotnický personál doporučovat a zvýhodňovat některou z pohřebních služeb. Jestliže vám někdo nutí určitou pohřební službu, jedná protizákonně.